Szybko postępująca transformacja cyfrowa powoduje, że świat jest coraz bardziej niestabilny. Zmiany te dotyczą wszystkich pokoleń i wielu sfer życia. Najmłodsi doświadczają tej niestabilności od początków swoich dni, więc wydaje się, że wszystko przychodzi im bardziej naturalnie. Dla pokolenia ich rodziców i nauczycieli zmienność ta staje się źródłem obaw. Stawia również szereg wyzwań przed współczesną edukacją – zarówno przed uczącymi się dorosłymi, jak i ich nauczycielami.  

Podczas spotkania spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytania: Jak szybko adaptować się do nowych warunków w roli nauczyciela osób dorosłych? Jak i o co wzbogacać swój warsztat pracy? Na co zwracać uwagę podczas pracy ze zróżnicowaną grupą dorosłych? Jak i czego uczyć dorosłych?