Narzędzia takie jak Jamboard czy Padlet zyskały na popularności, gdy wszyscy zostaliśmy odesłani do domu. Wirtualne tablice ułatwiają pracę w czasie warsztatów online, spotkań integracyjnych czy w dłuższych procesach, tj. tworzenia strategii czy nowego produktu. 

W czasie wystąpienia przyjrzymy się, jak edukator może wykorzystywać różne tablice wirtualne, aby skutecznie angażować uczestników i uczestniczki warsztatów online przed, po i w trakcie zajęć oraz mieć większą kontrolę nad przebiegiem i efektywnością pracy grupy online. Zaprezentuję, jak szybko podsumować i archiwizować prace grupy, projektować własne usługi edukacyjne oraz zarządzać swoją wiedzą i porządkować zasoby. Podsumuję najważniejsze różnice w narzędziach takich jak Padlet, Miro, Milanote i podzielę się rekomendacjami dotyczącymi ich zastosowań.