Inicjują zmiany na wsi, animują, angażują, motywują do działania. Tak, to oni! Liderzy społeczni – ludzie, którym zależy na rozwoju małych społeczności. Jako edukatorka spotykam ich wszędzie. Mnóstwo z nich mieszka i działa na małych wsiach. W skali kraju jest ich naprawdę wielu. Dlatego warto przyjrzeć się z bliska ich działalności i w praktyce odkryć ich potencjał. Zapraszam na spotkanie, podczas którego poszukamy odpowiedzi m.in. na następujące pytania: Jaka wiedza, umiejętności i predyspozycje są niezbędne, żeby stać się liderem na wsi? Gdzie można zdobywać wiedzę na temat liderstwa na wsi? Czy społeczność lokalna może funkcjonować bez lidera? Co wieś może zyskać dzięki liderowi?