Cal Newport stawia tezę, że praca głęboka jest cenną umiejętnością ułatwiającą uczenie się. Jest także sposobem na osiągnięcie sukcesu zawodowego w gospodarce informacyjnej, opartej na złożonych, szybko zmieniających się systemach. Jednocześnie te systemy, ale i nasze nawyki, wzorce pracy, podsycane mitem wielozadaniowości, popychają nas w stronę wykonywania wielu „płytkich” czynności naraz.  

Zapraszam na wystąpienie, podczas którego poznacie definicję i znaczenie pracy głębokiej. Przekażę praktyczne wskazówki, które pozwolą wam wypracować zasady i nawyki, pomocne w skutecznym uczeniu się oraz tworzeniu wartości w pracy umysłowej. Zainspirujcie siebie i dorosłych, którym towarzyszycie w rozwoju, do zmian, dzięki którym zwiększycie umiejętność koncentracji.