Codziennie przekazujemy wiedzę i umiejętności kolejnym grupom uczestników naszych szkoleń, ale jak często nam samym zdarza się uczyć? Najczęściej ma to miejsce ad hoc, gdy zdobywamy niezbędną wiedzę, przygotowując się do konkretnego warsztatu, albo potrzebne w danym momencie umiejętności, jak choćby związane z obsługą nowego programu do webinarów. Co jednak z nauką strategiczną, regularną, sięgającą poza horyzont bieżących projektów? W trakcie realizacji projektów w Trainers’ Forum dostrzegłem, że takiego rozwoju w gronie edukatorów brakuje. Poruszamy się po świecie kompetencji trenerskich jak rozbitkowie na nieznanej wyspie. Przydałaby się mapa, kompas, plan działania. Podczas swojego wystąpienia omówię, jak te przedmioty mogłyby wyglądać. Nazwiemy miejsca na wyspie kompetencji i poszukamy sposobu na sprawne i strategiczne przemieszczanie się po niej. To warsztat, którego potrzebuję w nie mniejszym stopniu niż jego potencjalni uczestnicy, dlatego nie mogę się doczekać naszego spotkania!