Procesy migracji nie sprowadzają się tylko do zmiany miejsca zamieszkania, lecz obejmują także zmianę przynależności i przystosowania jednostki do społeczności. Powodują zmianę pracodawcy, przyjaciół, sąsiadów oraz różnego rodzaju więzi łączących jednostkę z daną zbiorowością. Brak zrozumienia tego złożonego procesu prowadzi do niebezpiecznego dla wszystkich wzrostu ksenofobii wiodącej niechybnie do biernego współistnienia lub wręcz izolacji nowych członków społeczności. Poprzez edukację obu stron następuje, stopniowe włączanie imigrantów do społeczności, nawiązywanie dobrosąsiedzkich stosunków, możliwa jest wspólna budowa poczucia społecznego bezpieczeństwa. Ważną rolę do spełnienia mają tutaj biblioteki publiczne, które w świadomości społecznej funkcjonują jako naturalne ośrodki kultury i edukacji. I takiej właśnie roli podjęła się Biblioteka w Żorach. 

Podczas wystąpienia będzie można posłuchać o tym, jak Biblioteka w Żorach pracuje nad włączeniem migrantów do społeczności, o edukacji na temat zjawiska migracji oraz korzyściach płynących z obecności różnych grup cudzoziemców w społeczeństwie. Porozmawiamy o rozbudzaniu zainteresowania poznawczego migrantów w zakresie (śląskiej) kultury i tradycji oraz o potrzebie ich wspierania w różnych dziedzinach życia i doskonalenia umiejętności językowych.