Za każdym projektem szkoleniowo-rozwojowym stoi potrzeba zmiany i to ona często stanowi kluczową jego wartość. Narzędzia edukacji cyfrowej umożliwiają edukatorom wspieranie zmiany – nie tylko w podczas samego szkolenia. Możemy wykorzystywać je na etapie analizy, budowania świadomości, aż po wyrabianie nawyków. Tworzenie szkoleń typu „przekaz wiedzy” to za mało. Niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z korporacją, projektem społecznym czy uczelnią, edukatorzy mogą być architektami działań rozwojowych, wspierających pożądaną zmianę, i silnymi partneremami klienta. Jednym z warunków wejścia w rolę architekta jest metodyczne podejście do zmian i zaproponowanie interesariuszom narzędzi, które sprawią, że proces rozwojowy będzie sensowny i zorientowany na rezultat. Jak nie dać się sprowadzić do roli wykonawcy? Jak wyjść poza schemat tego, co robią wszyscy? Jak być partnerem klienta w zmianie? O tym będzie to wystąpienie.