Zależność jest terminem zwracającym nam uwagę, że są wśród nas osoby i grupy, które w związku z jakąś okolicznością zdrowotną lub społeczną są mniej samodzielne – wymagają wsparcia czy asysty. Należą do nich na przykład niektóre osoby starsze korzystające z pomocy opiekunów formalnych i/lub nieformalnych. Są to często mieszkańcy domów pomocy społecznej lub uczestnicy aktywności organizowanych przez dzienne domy opieki. W swoim wystąpieniu zapoznam was z definicją zależności – z jednej strony zwrócę uwagę na korzyści płynące z posługiwania się tym terminem, a z drugiej przedstawię argumenty za tym, by we własnej pracy animacyjno-edukacyjnej unikać takiego sformułowania oraz (co nawet ważniejsze) działań, które miałyby symbolicznie i faktycznie ową „niesamodzielność” podkreślać. Wystąpienie będzie bazowało na badaniach oraz własnej praktyce animacyjno-edukacyjnej. Nie zabraknie przykładów oraz porad.