Sylwia Kurszewska

Edukatorka. Zawodowo związana z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Pracuje jako koordynatorka zespołu ds. projektów międzynarodowych, podejmując inicjatywy edukacyjne na rzecz różnych grup społecznych. Prowadzi zajęcia z przedmiotów zawodowych dla dorosłych i z praktycznej nauki zawodu dla młodzieży. Dodatkowo pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia „Praca-Edukacja-Zdrowie” działającego na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem. Ambasadorka EPALE.