Stanisław Derehajło

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego nadzorujący m.in. informatyzację, rolnictwo, dziedzictwo narodowe, członek Rady NCBR. Wcześniej wieloletni wójt w gminie Boćki. Doświadczenie w samorządzie wykorzystał w pracy w PIB NASK jako Doradca ds. budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w gminach. Pracował także jako Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów. Nauczyciel mianowany historii. Wieloletnie doświadczenie w działaniach aktywizujących seniorów i we współpracy z kadrami edukacyjnymi oraz w finansowaniu tego typu inicjatyw.