Rafał Żak

Trener, mówca, autor książek. Zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Łączy atrakcyjność przekazu z zawartością merytoryczną, której niewiele można zarzucić. Twierdzi, że w tym, co robi zauważa różnicę pomiędzy rozwojem, który ma sens, a takim, który jest celem sam w sobie. Tropi mity, piętnuje nadmierne uproszczenia, promuje rozwój oparty na dowodach. Wykładowca w Szkole Ekopoetyki prowadzonej przy Instytucie Reportażu. Ambasador EPALE.