Prof. dr hab. Andrzej Misiuk

Profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest autorem publikacji podejmujących problematykę zapobiegania przestępczości i patologii społecznych. Przedmiotem badań naukowych prof. A. Misiuka była ocena efektywności programów profilaktycznych na poziomie lokalnym i ich wpływu na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w skali mikro. Animator wielu przedsięwzięć szkoleniowych i konferencyjnych w wymiarze krajowym i międzynarodowym.