Dr Nina Woderska

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Badaczka i trenerka edukacji obywatelskiej. Animatorka działań wolontaryjnych i prosenioralnych. Dzięki połączeniu pracy w Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz trenerskiej w Stowarzyszeniu CREO, wszechstronnie działa na rzecz integracji międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej seniorów. Pracuje również jako wykładowca uczelniany (m.in. na studiach podyplomowych z psychogerontologii na UWr). Chętnie dzieli się wiedzą z dziećmi, młodzieżą, seniorami, pracownikami korporacji czy osadzonymi w zakładach karnych. Ambasadorka EPALE.