Monika Schmeichel-Zarzeczna

Historyk sztuki, trenerka, bibliotekarka. Zawodowo związana z MBP w Lublinie. Zajmuje się prowadzeniem działań wykorzystujących nowe technologie w edukacji, pisaniem projektów oraz wspieraniem rozwoju osób z różnych grup wiekowych i społecznych. Członkini Stowarzyszenia LABiB, stypendystka Ministra KiDN. Prowadzi portal bibliotekaaplikacji.com. Ambasadorka EPALE.