Małgorzata Stanowska

Koordynatorka konkursu „Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Wiceprezydentka Międzynarodowego Stowarzyszenia UTW – AIUTA. Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO. Koordynatorka licznych projektów z zakresu edukacji i aktywizacji społecznej i edukacyjnej osób starszych. Kilkanaście lat prowadziła sieć UTW na Lubelszczyźnie, z pasją oddaje się działaniom wspierającym UTW oraz Rady Seniorów. Wykładowczyni, autorka i współautorka publikacji z dziedziny andragogiki i gerontologii, w tym opracowania „Starzenie się z godnością” i podręcznika „Odkryjmy dynamiczny trzeci wiek” zawierającego wskazówki dla wspierających osoby przygotowujące się do emerytury.