Maciej Bielawski

Ekspert ds. ekonomii społecznej, animator społeczny. Inspiruje i wspiera realizację różnych innowacji i inicjatyw z zakresu włączenia społecznego. Wiceprezes Stowarzyszenia ESWIP oraz członek Forum Animatorów Społecznych. Zaangażowany w działania różnych partnerstw i sieci, m.in. Partnerstwa Rozwoju Społecznego Elbląga, Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz ciał dialogu, jak komitety monitorujące, zespoły branżowe. Skoncentrowany na rozwiązaniach i procesowym podejściu do wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.