Agnieszka Lisowska-Lewkowicz

Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Prezeska Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, od ponad 13 lat pracuje w organizacjach pozarządowych, zarządzając zespołami i szkoląc kadry. Realizuje projekty, m.in. na rzecz rozwoju wolontariatu senioralnego i międzypokoleniowego. Działa na rzecz promocji i profesjonalizacji wolontariatu w instytucjach i organizacjach pozarządowych, wspiera firmy w realizacji wolontariatu pracowniczego, łączy stronę społeczną z biznesem, odkrywa nowe trendy w wolontariacie.