Beata Ciężka

Ekspertka ds. ewaluacji, którą zajmuje się od 1995 roku. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych prowadzonych dla Komisji Europejskiej, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego. Specjalizuje się w zagadnieniach edukacji, rynku pracy, wdrażania programów rozwojowych. Współautorka rozwiązań systemowych w obszarze zapewniania jakości i ewaluacji. Autorka i realizatorka programów szkoleń i studiów podyplomowych

Read More

Monika Schmeichel-Zarzeczna

Historyk sztuki, trenerka, bibliotekarka. Zawodowo związana z MBP w Lublinie. Zajmuje się prowadzeniem działań wykorzystujących nowe technologie w edukacji, pisaniem projektów oraz wspieraniem rozwoju osób z różnych grup wiekowych i społecznych. Członkini Stowarzyszenia LABiB, stypendystka Ministra KiDN. Prowadzi portal bibliotekaaplikacji.com. Ambasadorka EPALE.  

Read More

Katarzyna Węsierska

Dziennikarka radiowa i telewizyjna. Andragog i doradca zawodowy. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla dorosłych.

Read More

Patryk Kuniszewicz

Dziennikarz radiowy i telewizyjny. Konferansjer i moderator spotkań z publicznością. Prowadzi szkolenia oraz warsztaty dla dorosłych.

Read More

Maciej Bielawski

Ekspert ds. ekonomii społecznej, animator społeczny. Inspiruje i wspiera realizację różnych innowacji i inicjatyw z zakresu włączenia społecznego. Wiceprezes Stowarzyszenia ESWIP oraz członek Forum Animatorów Społecznych. Zaangażowany w działania różnych partnerstw i sieci, m.in. Partnerstwa Rozwoju Społecznego Elbląga, Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz ciał dialogu, jak komitety monitorujące, zespoły branżowe. Skoncentrowany na rozwiązaniach

Read More

Dr Dariusz Brakoniecki

Doktor nauk prawnych i wykładowca akademicki. Autor ponad 40 publikacji naukowych i ekspertyz, w tym m.in. ekspertyzy dla miasta Łomża w ramach projektu „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 RPO” pt.: Potrzeby gospodarki i rynku pracy subregionu łomżyńskiego w kontekście kształcenia ustawicznego i wspierania określonych kierunków kształcenia.

Read More

Radek Czahajda

Trener w nurcie Evidence Based. Współpracował w tym zakresie między innymi z ONZ, Komisją Europejską, Google, Unilever, T-Mobile, czy PepsiCo. Za swoje działania został w 2021 roku wyróżniony tytułem jednego z 15 kluczowych influencerów edukacji dorosłych w Europie. Ambasador EPALE. 

Read More

Stanisław Derehajło

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego nadzorujący m.in. informatyzację, rolnictwo, dziedzictwo narodowe, członek Rady NCBR. Wcześniej wieloletni wójt w gminie Boćki. Doświadczenie w samorządzie wykorzystał w pracy w PIB NASK jako Doradca ds. budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w gminach. Pracował także jako Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów. Nauczyciel mianowany historii. Wieloletnie doświadczenie w działaniach aktywizujących seniorów i we współpracy

Read More

Dr Monika Gromadzka

Wykładowczyni, tutorka akademicka, trenerka, konsultantka. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Realizatorka projektów badawczych i edukacyjnych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami biznesowymi. Jest członkinią ATA i ESREA.  Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dorosłych. Ambasadorka EPALE.  członkinią ATA i ESREA. Autorka licznych publikacji z zakresu edukacji dorosłych. Ambasadorka EPALE. 

Read More

Noemi Gryczko

Projektuje doświadczenia edukacyjne online i offline. Uczy, jak wykorzystywać technologie, aby lepiej angażować pracowników, studentów i uczestników konferencji. Wspierała ponad 400 wykładowców i doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego w transformacji cyfrowej. Wdraża projekty rozwoju kompetencji cyfrowych. Współautorka książki „Biznes w świecie mobile” (wyd. Poltex, Warszawa 2018). 

Read More