DR Marcin Szeląg

Historyk sztuki, muzeolog, edukator muzealny, adiunkt na Wydziale Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Jarocinie. Interesuje się społeczną rolą muzeów i edukacji kulturowej, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Ambasador EPALE

Read More

Piotr Witek

Ekspert ds. dostępności cyfrowej w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i wiceprezes w Utilitia sp. z o.o. Pracował m.in. jako wykładowca przedmiotu Dostępność Informacji na Krakowskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Dla Ośrodka Rozwoju Edukacji koordynował konsultacje w zakresie tworzenia dostępnego e-podręcznika oraz tworzył wytyczne dotyczące opracowywanych e-materiałów. Organizował i przeprowadzał audyty dostępności cyfrowej m.in. e-learningowej platformy szkoleniowej Coursera.org.

Read More

Dr Nina Woderska

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Badaczka i trenerka edukacji obywatelskiej. Animatorka działań wolontaryjnych i prosenioralnych. Dzięki połączeniu pracy w Centrum Inicjatyw Senioralnych oraz trenerskiej w Stowarzyszeniu CREO, wszechstronnie działa na rzecz integracji międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej seniorów. Pracuje również jako wykładowca uczelniany (m.in. na studiach podyplomowych z psychogerontologii na UWr). Chętnie dzieli się wiedzą

Read More

Jolanta Wołągiewicz

Współzałożycielka i wieloletnia prezeska Stowarzyszenia Akademia plus 50 w Białymstoku, obecnie specjalistka ds. osób starszych i edukacji dorosłych w Stowarzyszeniu Szukamy Polski i przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Emerytowana nauczycielka języka angielskiego. Wieloletnia realizatorka projektów Erasmus+ Edukacja Dorosłych, Ambasadorka EPALE w latach 2015-2017, laureatka konkursu EDUinspirator 2021 organizowanego przez FRSE.

Read More

Jacek Wolniewicz

Trener trenerów. Uczy, jak szkolić offline i online. Wspiera jakość pracy rozwojowej trenerów, coachów. Pedagog, przedsiębiorca i trener biznesu. Absolwent m.in Mistrzowskiej Szkoły Trenerów Biznesu Moderatora. W 2016 roku przeniósł z sukcesem swoją stacjonarną szkołę trenerów biznesu Master Teacher całkowicie do świata online. To jest chyba pierwsza e-szkoła trenerska tego typu, która powstała w Polsce.

Read More

Aleksandra Zawalska-Hawel

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, studiów podyplomowych w zakresie marketingu kultury na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 2016 roku pełni funkcję dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach. Za swoją działalność zawodową i społeczną otrzymała wiele nagród, m.in. w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury i w konkursie EDUinspirator za wysoką jakość

Read More

Agnieszka Lissowska-Lewkowicz

Prezeska Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu, od ponad 13 lat pracuje w organizacjach pozarządowych, zarządzając zespołami i szkoląc kadry. Realizuje projekty, m.in. na rzecz rozwoju wolontariatu senioralnego i międzypokoleniowego. Działa na rzecz promocji i profesjonalizacji wolontariatu w instytucjach i organizacjach pozarządowych, wspiera firmy w realizacji wolontariatu pracowniczego, łączy stronę społeczną z biznesem, odkrywa nowe trendy w wolontariacie.

Read More

Rafał Żak

Trener, mówca, autor książek. Zajmuje się rozwojem ludzi i organizacji. Łączy atrakcyjność przekazu z zawartością merytoryczną, której niewiele można zarzucić. Twierdzi, że w tym, co robi zauważa różnicę pomiędzy rozwojem, który ma sens, a takim, który jest celem sam w sobie. Tropi mity, piętnuje nadmierne uproszczenia, promuje rozwój oparty na dowodach. Wykładowca w Szkole Ekopoetyki

Read More