Marta Kaźmierczak

Akredytowany coach PCC ICF, wykładowczyni na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie, trenerka kompetencji miękkich, mentorka biznesu. Autorka innowacji „Coaching w zakładzie karnym” – metody wsparcia procesu zmiany osadzonych. Specjalistka z zakresu pracy z więźniami długoterminowymi. Ambasadorka EPALE. 

Read More

Rafał Kunaszyk

Ekspert ds. edukacji, rynku pracy, trener i doradca zarządzania, współwłaściciel firm rodzinnych Eurokreator s.c. i Eurokreator T&C, członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, członek Rady Fundatorów. Obecnie jest ekspertem Fundacji Platforma Przemysłów Przyszłości w zakresie rozwoju kompetencji przyszłości i przemysłu przyszłości oraz dyrektorem programowym Forum Inteligentnego Rozwoju. Ambasador EPALE.

Read More

Sylwia Kurszewska

Edukatorka. Zawodowo związana z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Pracuje jako koordynatorka zespołu ds. projektów międzynarodowych, podejmując inicjatywy edukacyjne na rzecz różnych grup społecznych. Prowadzi zajęcia z przedmiotów zawodowych dla dorosłych i z praktycznej nauki zawodu dla młodzieży. Dodatkowo pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia „Praca-Edukacja-Zdrowie” działającego na rzecz osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych takim wykluczeniem. Ambasadorka

Read More

Dr Bartek Lis

Socjolog i badacz, doktor nauk społecznych, animator kultury i edukator związany z Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. Kurator projektów społecznych w Muzeum Współczesnym Wrocław w latach 2012-2017. Od 2012 roku współpracownik Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Nauczyciel akademicki (Collegium da Vinci). Autor i koordynator wielu projektów społecznych włączających między innymi osoby z niepełnosprawnościami (np. „Zamek OTWARTY”, „Sztuka

Read More

Sławomir Łais

Metodyk, ekspert blended learning z 21-letnim doświadczeniem w edukacji cyfrowej. Projektant i menedżer wdrożeń platform e-learningowych, treści oraz aplikacji uczących. Współautor metody projektowania procesów rozwojowych – Learning Battle Cards, używanej w ponad 50 krajach. Autor książki „Learning Battle Cards – projektowanie efektywnych szkoleń” (Wolters Kluwer, 2016). Trener, doradca, popularyzator technologii w uczeniu, prelegent i autor

Read More

Piotr Maczuga

Trener, metodyk i autor szkoleń. Pisze, nagrywa, szkoli i występuje publicznie, przybliżając temat nowych technologii w edukacji dorosłych. Projektuje studia i inne przestrzenie multimedialne. Współzałożyciel Fundacji Digital Creators. Ambasador EPALE.

Read More

Prof. dr hab. Andrzej Misiuk

Profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, kierownik Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jest autorem publikacji podejmujących problematykę zapobiegania przestępczości i patologii społecznych. Przedmiotem badań naukowych prof. A. Misiuka była ocena efektywności programów profilaktycznych na poziomie lokalnym i ich wpływu na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców w skali mikro. Animator wielu przedsięwzięć szkoleniowych i

Read More

Małgorzata Stanowska

Koordynatorka konkursu „Seniorzy w akcji” Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. Wiceprezydentka Międzynarodowego Stowarzyszenia UTW – AIUTA. Członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy RPO. Koordynatorka licznych projektów z zakresu edukacji i aktywizacji społecznej i edukacyjnej osób starszych. Kilkanaście lat prowadziła sieć UTW na Lubelszczyźnie, z pasją oddaje się działaniom wspierającym UTW oraz Rady Seniorów. Wykładowczyni, autorka

Read More

Dr hab. Małgorzata Rosalska

Pedagog, doradca zawodowy, profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Ambasadorka EPALE.

Read More

Karolina Suska

Socjolożka, edukatorka, tutorka. Absolwentka UJ, Szkoły Liderów PAFW, Akademii Liderów Kultury i Szkoły Trenerów. Aktywnie działa w organizacjach działających na rzecz społeczności z terenów wiejskich, a także skupia się na rozwoju lokalnej współpracy. Pasjonatka odkrywania potencjału drzemiącego w ludziach. Realizatorka wielu warsztatów rozwojowych dla mieszkańców wsi. Miłośniczka podróży i fotografii społecznej. Ambasadorka EPALE.

Read More