Beata Ciężka

Ekspertka ds. ewaluacji, którą zajmuje się od 1995 roku. Posiada doświadczenie w realizacji projektów badawczych i ewaluacyjnych prowadzonych dla Komisji Europejskiej, administracji publicznej, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego. Specjalizuje się w zagadnieniach edukacji, rynku pracy, wdrażania programów rozwojowych. Współautorka rozwiązań systemowych w obszarze zapewniania jakości i ewaluacji. Autorka i realizatorka programów szkoleń i studiów podyplomowych

Read More